Նախաշավիղ 8.2011

Բովանդակություն      
Բեռնել

Ուսուցման մեթոդիկա
Ա. Արշակյան - Ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, հնչյունաբանական, բառապաշա­րա­յին, քերականական սխալներին և ուսուցման դժվարություններին վերաբերող մի քանի հարցեր

Կ. Պապիկյան - Կոնստրուկտավորման տեսակների և փուլերի վերլուծությունը

Հ. Մինասյան - Ֆիզիկական կուլտուրայի «Գիտելիքների հիմունքներ» բաժնի ուսուցումը տարրական դասարաններում

Ա. Ավագյան - Հայաստանի ճամփեքով

Դպրոցի շեմին
Ժ. Խաչատրյան - Թղթի ծալման աշխատանքները՝ որպես երեխայի զարգացման միջոց

Վ. Սարոյան - Խոսքի զարգացում

Ա. Թովմասյան - Նախաձեռնողականությունը՝ նախադպրոցականի անձնավորության ձևավորման կարևոր հատկանիշ

Ն. Մկրտչյան - Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ինքնուրույնության դաստիարակումը

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Լ. Ալեքսանյան - Ինչ է պետք անել, և ինչ պետք չէ անել, որ երեխաները կարդան

Ա. Մատինյան - Ավազաթերապիայի ազդեցությունը նախադպրոցականի հոգեկան զարգացման վրա

Ստեղծագործական որոնումներ
Ս. Վարդանյան - Կենադանիները և Ձմեռ պապը

2011 թ. «ՆԱԽԱՇԱՎԻՂ»-ում հրապարակված նյութերի թեմատիկ ցանկ

Նախաշավիղ 7.2011

Բովանդակություն      
Բեռնել

Ուսուցման մեթոդիկա
Գ. Մկրտչյան - Միասնացված ուսուցման արդյունավետությունը տարրական դասարաններում

Ա. Մանուկյան - Բաց առաջադրանքը` որպես տարրական մաթեմատիկական կրթության բովանդա­կու­թյան բաղադրիչ

Ն. Խորենյան - Դասղեկի ժամի կազմակերպումը տարրական դասարաններում

Դպրոցի շեմին
Լ. Սմբատյան - 4-5 տարեկան երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացումը

Գ. Թերլեմեզյան - Երևանն իմ տունն է

Կ. Մկրտչյան - Համալիր պարապմունքները` որպես ուսուցման կազմակերպման արդյունավետ ձև

Ա. Գալոյան - Հուզական զարգացումը վաղ տարիքում

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Անուշ Ալեքսանյան - Ինքնուրույնության և մոտիվացիայի ձևավորումը` կրտսեր դպրոցականների տարիքում

Ստեղծագործական որոնումներ
Անահիտ Ավագյան - Աշնան բեմականացում

Նախաշավիղ 5.2011

Բովանդակություն      
Բեռնել

Օգոստոսյան խորհրդակցություններին ընդառաջ

Ուսուցման մեթոդիկա
Լ. Հարությունյան - Երբ գալիս է սեպտեմբերը

Գ. Բեդիրյան - 0-ով վերջացող թվերի բազմապատկման մասին

Է. Թադեվոսյան - «Հիբրիդ» տառեր

Դպրոցի շեմին
Ա. Հայրապետյան - Էկոլոգիական դաստիարակությունը նախադպրոցականի ճանաչողական հե­տաքրքրությունների ձևավորման միջոց

Ա. Մկրտչյան - Երեխայի մտածողության զարգացմանը միտված պահանջներ

Վ. Սարոյան - Ներառական կրթությունը մանկապարտեզում

Լ. Հակոբյան - Ռիթմիկայի պարապմունքների նշանակությունը նախադպրոցականների կյան­քում

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Հ. Հարությունյան, Ն . Իսահակյան - Կրտսեր դպրոցականի ադապտացիայի առանձնահատկությունները

Փ. Ապիկյան - Անհատակողմնորոշիչ ուսուցման տեխնոլոգիաները Մայրենիի դասագրքում

Ստեղծագործական որոնումներ
Ա. Մանդակունյան - Գարուն

Ստեղծագործում են երեխաները
Լ. Գրիգորյան - Բանաստեղծություններ

Նախաշավիղ 6.2011

Բովանդակություն      
Բեռնել

Ուսուցման մեթոդիկա
Գ. Մկրտչյան - Կարդալու սկզբնական կարողության ձևավորման մի շարք նախադրյալների ստեղ­ծում և նպատակասլաց փոխկապակցում

Գ. Չարխիֆալաքյան - Կրտսեր դպրոցի երկարօրյա խմբերում երեխաների բացօթյա ժամանցի կազմա­կերպման մեր փորձից

Մ. Մանուկյան - Անհատական քարտ-առաջադրանքը` հայտորոշիչ աշխատանքների կազմա­կերպ­ման լավագույն միջոց

Ս. Մխիթարյան - Մանկավարժական հաղորդակցման յուրահատկությունները

Դպրոցի շեմին
Ա. Ղարիբյան - Նախադպրոցական տարիքի երեխաների միջանձնային հարաբերությունների ձևա­վորումը խաղի միջոցով

Ա. Բաղդասարյան - Խաղալով սովորեցնենք

Օ. Աթոյան - Ճանաչու՞մ եք, արդյոք, ձեր երեխային

Ն. Հովհաննիսյան - Համակարգչային խաղերի առանձնահատկությունները նախադպրոցական տա­րի­քում

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Ա. Անտոնյան - Անհատակողմնորոշիչ ուսուցում. կրթության բովանդակության անձնավորումը նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա

Կ. Չիբուխչյան - Մեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում

Ստեղծագործական որոնումներ
Ա. Ներսիսյան - Երևան դարձած իմ Էրեբունի

Նախաշավիղ 4.2011

Բովանդակություն      
Բեռնել

Ուսուցման մեթոդիկա
Ս. Խաչատրյան - Հովհաննես Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունների ուսուցումը

Ա. Մարգարյան - Հեքիաթի ուսուցման դերը տարրական դասարաններում

Ա. Մուրադյան - Թեմատիկ միավորի կիրառումը երրորդ դասարանում կերպարվեստի դասին

Ֆ. Հովհաննիսյան - Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» ստեղծագործության ուսուցումը չորրորդ դասարանում ինքնուրույն ընթերցանության դասաժամին

Դպրոցի շեմին
Ա. Ավագյան - Խաղալիքի դերը երեխայի կյանքում

Հ. Ուդումյան - ամանակակից մոտեցում` նախադպրոցական հաստատու­թյան մանկավար­ժա­կան գործընթացներին

Ա. Մանուկյան - Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գիտելիքների գնահատումը

Ռ. Հունանյան - Ինտեգրված պարապմունք "Գարուն" թեմայով

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Ս. Մանուկյան - Ոչ թե թատերական մանկավարժություն, այլ թատերականացված դասավանդում կամ դասավանդման թատերականացում

Ժ. Պայլոզյան, Է. Թադեւոսյան - Խոսքի հնչյունային թերզարգացման հաղթահարման առանձնահատկությունները

Ս. Խաչիբաբյան, Մ. Համբարձումյան - Կրտսեր դպրոցականների ագրեսիվության նվազեցումը հոգեշտկողական հե­քիաթ­ների միջոցով