Ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

պաշտոնը Անուև Ազգանուն
սենյակ
բաժնի վարիչ Հովհաննես Սարուխանյան
216
մասնագետներ Հայկ Գևորգյան 
216
 
գործառույթներ
  • Ուսումնա-մեթոդական նյութերի ստեղծում
  • ՏՀՏ-ի հետ կապված փորձաքննություններ
  • Ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստում
  • Ուսուցիչների վերապատրաստում
  • Web կայքի մշակում, մոդեռնիզացում, ուղեկցում
  • Էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի ստեղծում
  • Տվյալների հենքերի մշակում և ստեղծում
  • Համակարգիչների տեխնիկական սպասարկում և ծրագրային սպասարկում
  • Համակարգչային ցանցի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում