Ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

պաշտոնը Անուև Ազգանուն
սենյակ
բաժնի վարիչ Հովհաննես Սարուխանյան
216
մասնագետներ Հայկ Գևորգյան 
216
 
գործառույթներ
  • Ուսումնա-մեթոդական նյութերի ստեղծում
  • ՏՀՏ-ի հետ կապված փորձաքննություններ
  • Ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստում
  • Ուսուցիչների վերապատրաստում
  • Web կայքի մշակում, մոդեռնիզացում, ուղեկցում
  • Էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի ստեղծում
  • Տվյալների հենքերի մշակում և ստեղծում
  • Համակարգիչների տեխնիկական սպասարկում և ծրագրային սպասարկում
  • Համակարգչային ցանցի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում

Նախադպրոցական և տարրական կրթություն բաժին

պաշտոնը Անուն Ազգանուն
սենյակ
բաժնի վարիչ Կարինե Թորոսյան
317
մասնագետներ Լիանա Վերդյան
314
Լալա Սմբատյան
314
Մարինե Մանուկյան
314
Կարինե Չիբուխչյան
317
 

գործառույթներ

Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման և ատեստավորման բաժին

պաշտոնը Անուև Ազգանուն
սենյակ
բաժնի վարիչ Վաղարշակ Ոսկանյան
316
գլխավոր մասնագետներ Ռոմեն Մնացականյան
305
Լյուդմիլա Առուշանյան
319
մասնագետներ Անուշ Ալեքսանյան
418
Հասմիկ Հովհաննիսյան
305
Գայանե Մելքոնյան
305
Գրիգորի Առուստամյան
305
Ասյա Հովհաննիսյան
319
Ֆրիդա Երիցյան
319
Սուսաննա Լալայանց
319
գործառույթներ

Աշխատակազմ

պաշտոնը Անուև Ազգանուն
սենյակ
գլխ. խորհրդական
102
խորհրդական Նորուջան Մանուկյան
212
խորհրդական
212
տնօրենի օգնական
205
իրավաբան Ռուբեն Սարգսյան
213

 
ուսումնամեթոդ. առ.
խորհր. համակարգող
Լալա Սարգսյան
219
գնումների գործի համակարգման պատասխանատու Փառանձեմ Խաչատրյան
219
գործավար Նարինե Սաքունց
202

Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների բաժին

պաշտոնը Անուև Ազգանուն
սենյակ
բաժնի վարիչ Սարիբեկ Հակոբյան
401
գլխավոր մասնագետներ Էդվարդ Այվազյան
314
Ալվարդ Կարապետյան
402
Կարինե Ավետիսյան
402
Ալիսա Գասպարյան
402
մասնագետներ Ռիտա Խաչատրյան
403
Գևորգ Ալեքսանյան
402
Աշոտ Խաչատրյան
402
Մարի Գասպարյան
402
Մեսրոպ Արևշատյան
402

Վանիկ Մինասյան
գործառույթներ