Սկիզբ

 

     

1

 

Հարգելի գործընկեր 

 

Կայքի միջոցով Դուք հարուստ տեղեկատվություն կստանաք ինչպես ԿԱԻ գործունեության, այնպես էլ կրթության համակարգի այլ կարևոր իրադարձությունների մասին:

Կայքում տեղակայված նյութերը համակարգի աշխատողներին կօգնեն իրենց ամենօրյա աշխատանքը դարձնել ավելի դյուրին և արդյունավետ:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կնպաստեն ԿԱԻ-ի գործունեության կատարելագործմանը և մեր աշխատանքները կդարձնեն ավելի թափանցիկ ու արդիական:

 

 

                       Տնօրեն՝   Ն. Ղուկասյան